La següent proposta formativa està enfocada a famílies que volen seguir un aprenentatge guiat en competències bàsiques digitals:
Aquesta formació comprèn des dels principis  instrumentals més bàsics necessaris, fins a arribar a l'accés a la societat de la informació, amb especial èmfasi a aspectes relacionats amb l'aprenentatge digital dels infants, com són l'ús de videoconferències, entorns d'aprenentatge com Moodle o GClassrom, serveis de web-mail més populars, arxius al núvol, calendaris...


La següent proposta formativa està enfocada a famílies que volen seguir un aprenentatge guiat en competències bàsiques digitals:
Aquesta formació comprèn des dels principis  instrumentals més bàsics necessaris, fins a arribar a l'accés a la societat de la informació, amb especial èmfasi a aspectes relacionats amb l'aprenentatge digital dels infants, com són l'ús de videoconferències, entorns d'aprenentatge com Moodle o GClassrom, serveis de web-mail més populars, arxius al núvol, calendaris...


La següent proposta formativa està enfocada a famílies que volen seguir un aprenentatge guiat en competències bàsiques digitals:
Aquesta formació comprèn des dels principis  instrumentals més bàsics necessaris, fins a arribar a l'accés a la societat de la informació, amb especial èmfasi a aspectes relacionats amb l'aprenentatge digital dels infants, com són l'ús de videoconferències, entorns d'aprenentatge com Moodle o GClassrom, serveis de web-mail més populars, arxius al núvol, calendaris...


La següent proposta formativa està enfocada a famílies que volen seguir un aprenentatge guiat en competències bàsiques digitals:
Aquesta formació comprèn des dels principis  instrumentals més bàsics necessaris, fins a arribar a l'accés a la societat de la informació, amb especial èmfasi a aspectes relacionats amb l'aprenentatge digital dels infants, com són l'ús de videoconferències, entorns d'aprenentatge com Moodle o GClassrom, serveis de web-mail més populars, arxius al núvol, calendaris...